Parallelimportørforeningen af lægemidler

Parallelimporterede Lægemidler står i dag for ca. 23,9 % af al den medicin, som formidles via apoteker og sygehuse. Der er tale om præcis de samme lægemidler som de direkte importerede. Parallelimportørerne sørger blot for at købe dem i de lande, hvor producenterne sælger til lavere priser. Derved sikres forbruger og det danske samfund en betydelig besparelse. I 2011 var besparelsen som følge af parallelimport således på 395,05 millioner kroner.

Parallelimportørforeningen af Lægemidler arbejder for at skabe gode rammebetingelser for parallelimport af medicin. Det sker i tæt samarbejde med myndigheder og samarbejdspartnere.